PUBG News:
Survivor Pass: Badlands is on live servers.

We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Weapons/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
R1895.PNG

Có rất nhiều loại Vũ khí trong BATTLEGROUNDS.

Những câu hỏi thường thấy[edit | edit source]

- Chỉ số của các loại vũ khí là bao nhiêu? Hãy đến trang Chỉ số vũ khí.

- Những vũ khí mà PUBG Corp đã thêm vào trong bản cập nhật Early Access là gì? Ghé qua trang Những vũ khí thêm vào.

- Độ hiếm của vũ khí là gì? Ghé qua Độ hiếm vũ khí để biết thêm

Các loại vũ khí[edit | edit source]

Tổng số vũ khí[edit | edit source]

Tính đến 5/29/18, có;

  • 26 vũ khí chính
  • 6 súng lục
  • 4 lựu đạn
  • 4 vũ khí cận chiến
  • 42 phụ kiện

Video gallery[edit | edit source]