Shoes/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Giày
WorkingBoots BoxInfo.png


Giày là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách các loại giày[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Vật Phẩm
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Bloody Sneakers.png [[Bloody Sneakers|]] Bloody Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Blue Biker Boots.png [[Blue Biker Boots|]] Blue Biker Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Feet E 02.png [[Blue Hi-top Trainers|]] Blue Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet A 01.png [[Boots (Punk)|]] Boots (Punk)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet E 03.png [[Brown Hi-top Trainers|]] Brown Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Captain's Loafers.png [[Captain's Loafers|]] Captain's Loafers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Countryside Sneakers.png [[Countryside Sneakers|]] Countryside Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Escapee Shoes.png [[Escapee Shoes|]] Escapee Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Xbox Boots.png [[Green Pattern Hi-top Trainers|]] Green Pattern Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Grey Boots.png [[Grey Boots|]] Grey Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Cowboy Boots.png [[Gunslinger’s Formal Boots|]] Gunslinger’s Formal Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Feet BR02 04.png [[Hi-top Canvas Sneakers (Pink)|]] Hi-top Canvas Sneakers (Pink)
Icon equipment Feet E 01.png [[File:|52px]] Hi-top Trainers [[Hi-top Trainers|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PU 01.png [[Hi-top Trainers (Red)|]] Hi-top Trainers (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Kicks (Red).png [[Kicks (Red)|]] Kicks (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Leather Boots.png [[Leather Boots|]] Leather Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Leather Boots (Black).png [[Leather Boots (Black)|]] Leather Boots (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Leather Boots (Brown).png [[Leather Boots (Brown)|]] Leather Boots (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Loafers (Brown).png [[Loafers (Brown)|]] Loafers (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Long Leather Boots (Brown).png [[Long Leather Boots (Brown)|]] Long Leather Boots (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Mau5hoes.png [[Mau5hoes|]] Mau5hoes
[[File:|52px]] Icon equipment Feet OU 01.png [[Military Boots (Black)|]] Military Boots (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PGI Ringside Shoes.png [[PGI Ringside Shoes|]] PGI Ringside Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PUBG 5 Hi-top Trainers.png [[PUBG 5 Hi-top Trainers|]] PUBG 5 Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Sandals.png [[Sandals|]] Sandals
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR School Shoes.png [[School Shoes|]] School Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Feet BR06 02.png [[School Shoes (Beige)|]] School Shoes (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR School Shoes (Men).png [[School Shoes (Black)|]] School Shoes (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Shoes School Shoes (Brown).png [[School Shoes (Brown)|]] School Shoes (Brown)
WorkingBoots BoxInfo.png [[File:|52px]] Shoes [[Shoes|]]
Icon equipment Legs BR Slip-on Shoes.png [[File:|52px]] Slip-on Shoes [[Slip-on Shoes|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Slip-ons (Gray).png [[Slip-ons (Gray)|]] Slip-ons (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Slippers (Black).png [[Slippers (Black)|]] Slippers (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Snake Skin Sneakers.png [[Snake Skin Sneakers|]] Snake Skin Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Sneakers (Black).png [[Sneakers (Black)|]] Sneakers (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Sneakers (White).png [[Sneakers (White)|]] Sneakers (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Spa Sandals.png [[Spa Sandals|]] Spa Sandals
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Striped Slippers (Pink).png [[Striped Slippers (Pink)|]] Striped Slippers (Pink)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Traditional Hanbok Shoes.png [[Traditional Hanbok Shoes|]] Traditional Hanbok Shoes
[[File:|52px]] Twitch Prime June Boots.png [[Twitch Prime Boots (June 2017)|]] Twitch Prime Boots (June 2017)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs VK Sneakers.png [[VK Sneakers|]] VK Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Velcro Trainers.png [[Velcro Trainers|]] Velcro Trainers
[[File:|52px]] WorkingBoots BoxInfo.png [[Working Boots|]] Working Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Feet J 01.png [[Zest Loafers with socks|]] Zest Loafers with socks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Zip-up Boots.png [[Zip-up Boots|]] Zip-up Boots

Navigation[edit | edit source]