Shirts/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Áo
Shirt white.png


Áo là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách các loại áo[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên
Icon equipment Body Bloody Shirt.png [[File:|52px]] Bloody Shirt [[Bloody Shirt|]]
Icon equipment Body C 04.png [[File:|52px]] Bloody Tank-top (White) [[Bloody Tank-top (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body C 08.png [[Camo Tank Top (Red)|]] Camo Tank Top (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Captain's Uniform Shirt.png [[Captain's Uniform Shirt|]] Captain's Uniform Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body PU 07.png [[Checkered Shirt (Coral)|]] Checkered Shirt (Coral)
Icon equipment Shirts Checkered Shirt (Red).png [[File:|52px]] Checkered Shirt (Red) [[Checkered Shirt (Red)|]]
Icon equipment Shirts Checkered Shirt (White).png [[File:|52px]] Checkered Shirt (White) [[Checkered Shirt (White)|]]
Icon equipment Body China Launch T-shirt.png [[File:|52px]] China Launch T-shirt [[China Launch T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body DMM T-shirt.png [[DMM T-shirt|]] DMM T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Denim Shirt with Necktie.png [[Denim Shirt with Necktie|]] Denim Shirt with Necktie
Icon equipment Body DEV 01.png [[File:|52px]] Developer's Shirt [[Developer's Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Dirty Long-sleeved T-shirt.png [[Dirty Long-sleeved T-shirt|]] Dirty Long-sleeved T-shirt
Icon equipment Body Dirty Tank-top (Grey).png [[File:|52px]] Dirty Tank-top (Grey) [[Dirty Tank-top (Grey)|]]
Icon equipment Body C 01.png [[File:|52px]] Dirty Tank-top (White) [[Dirty Tank-top (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Feathered Shirt.png [[Feathered Shirt|]] Feathered Shirt
Icon equipment Shirts Floral Shirt.png [[File:|52px]] Floral Shirt [[Floral Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Floral Shirt (Black).png [[Floral Shirt (Black)|]] Floral Shirt (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Floral Shirt (White).png [[Floral Shirt (White)|]] Floral Shirt (White)
Icon equipment Body Fortune T-shirt.png [[File:|52px]] Fortune T-shirt [[Fortune T-shirt|]]
Icon equipment Ghillie 01.png [[File:|52px]] Ghillie Suit [[Ghillie Suit|]]
[[File:|52px]] Xbox T-shirt.png [[Green Pattern T-shirt|]] Green Pattern T-shirt
Icon equipment Shirt Guard Jacket.png [[File:|52px]] Guard Jacket [[Guard Jacket|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Cowboy Shirt & Vest.png [[Gunslinger’s Formal Shirt & Vest|]] Gunslinger’s Formal Shirt & Vest
Icon equipment Shirt Jailbird T-shirt.png [[File:|52px]] Jailbird T-shirt [[Jailbird T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body JiBaoBao.png [[JiBaoBao|]] JiBaoBao
[[File:|52px]] Icon equipment Body Just Ride Shirt.png [[Just Ride Shirt|]] Just Ride Shirt
Icon equipment Body Kakao T-shirt-2.png [[File:|52px]] Kakao T-shirt [[Kakao T-shirt|]]
Icon equipment Body Laogong T-Shirt.png [[File:|52px]] Laogong T-Shirt [[Laogong T-Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Leopard Print Vest.png [[Leopard Print Vest|]] Leopard Print Vest
[[File:|52px]] Icon equipment Body Lightbringer Shirt.png [[Lightbringer Shirt|]] Lightbringer Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt GLL Grand Slam Sweatshirt.png [[Limited Timed/GLL Grand Slam/2019|]] GLL Grand Slam Sweatshirt
[[File:|52px]] Weapon skin PUBG Nations Cup 2019 Pan.png [[Limited Timed/PUBG Nations Cup/2019|]] PUBG Nations Cup 2019 Pan
Icon equipment Body Long Sleeved T-shirt (Striped).png [[File:|52px]] Long Sleeved T-shirt (Striped) [[Long Sleeved T-shirt (Striped)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body J 02.png [[Long Sleeved Turtleneck (Black)|]] Long Sleeved Turtleneck (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long Sleeved Turtleneck (Burgundy).png [[Long Sleeved Turtleneck (Burgundy)|]] Long Sleeved Turtleneck (Burgundy)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long-sleeved Leather Shirt.png [[Long-sleeved Leather Shirt|]] Long-sleeved Leather Shirt
Icon equipment Body G 01.png [[File:|52px]] Long-sleeved T-shirt (Black) [[Long-sleeved T-shirt (Black)|]]
Icon equipment Body G 02.png [[File:|52px]] Long-sleeved T-shirt (Light Blue) [[Long-sleeved T-shirt (Light Blue)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long-sleeved T-shirt (Red).png [[Long-sleeved T-shirt (Red)|]] Long-sleeved T-shirt (Red)
Icon equipment Shirts Matched Grey Shirt.png [[File:|52px]] Matched Grey Shirt [[Matched Grey Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Mau5 Tee-5hirt.png [[Mau5 Tee-5hirt|]] Mau5 Tee-5hirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 04.png [[Mesh Polo Shirt|]] Mesh Polo Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body OU 01.png [[Military Shirt (Gray)|]] Military Shirt (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Modern Hanbok Shirt.png [[Modern Hanbok Shirt|]] Modern Hanbok Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body BR03 01.png [[Orange Shirt|]] Orange Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body PGI Sporty Top.png [[PGI Sporty Top|]] PGI Sporty Top
Icon equipment Body PGI T-Shirt.png [[File:|52px]] PGI T-Shirt [[PGI T-Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body PGI Title Top.png [[PGI Title Top|]] PGI Title Top
[[File:|52px]] Icon equipment Body PUBG 5 Long Sleeved Shirt.png [[PUBG 5 Long Sleeved Shirt|]] PUBG 5 Long Sleeved Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body 2018 PUBG ALL-STAR T-shirt.png [[PUBG ALL-STAR T-shirt|]] PUBG ALL-STAR T-shirt
Icon equipment Body PandaTV T-Shirt.png [[File:|52px]] PandaTV T-Shirt [[PandaTV T-Shirt|]]
Icon equipment Body Partner Summer Shirt 2018.png [[File:|52px]] Partner Summer Shirt 2018 [[Partner Summer Shirt 2018|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Pioneer Shirt.png [[Pioneer Shirt|]] Pioneer Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Pochinki Fellas Jersey.png [[Pochinki Fellas Jersey|]] Pochinki Fellas Jersey
[[File:|52px]] Icon equipment Body Polka Dot T-shirt.png [[Polka Dot T-shirt|]] Polka Dot T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body M Polo Shirt (Pink).png [[Polo Shirt (Pink)|]] Polo Shirt (Pink)
Icon equipment Shirts Poloneck Shirt.png [[File:|52px]] Poloneck Shirt [[Poloneck Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Princess Power Tank-top.png [[Princess Power Tank-top|]] Princess Power Tank-top
[[File:|52px]] Icon equipment Body Raglan Shirt.png [[Raglan Shirt|]] Raglan Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Raglan 02.png [[Raglan T-shirt (Red/White)|]] Raglan T-shirt (Red/White)
Icon equipment Jacket Rash Vest.png [[File:|52px]] Rash Vest [[Rash Vest|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 01.png [[Retro Polo Shirt|]] Retro Polo Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sanhok Survivor Tee.png [[Sanhok Survivor Tee|]] Sanhok Survivor Tee
[[File:|52px]] Icon equipment Shirts BR School Shirt.png [[School Shirt|]] School Shirt
Icon equipment Shirts BR School Shirt (Open).png [[File:|52px]] School Shirt (Open) [[School Shirt (Open)|]]
Icon equipment Shirts BR School Shirt (Tie).png [[File:|52px]] School Shirt (Tie) [[School Shirt (Tie)|]]
[[File:|52px]] School Shirt with Blue Necktie.png [[School Shirt with Blue Necktie|]] School Shirt with Blue Necktie
Icon equipment Body D 02.png [[File:|52px]] Shirt (Black) [[Shirt (Black)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body DEV 01.png [[Shirt (Gray)|]] Shirt (Gray)
Icon equipment Body D 01.png [[File:|52px]] Shirt (White) [[Shirt (White)|]]
Icon equipment Body Floral Shirt (Black).png [[File:|52px]] Shirts [[Shirts|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Cheetah Top.png [[Sleeveless Cheetah Top|]] Sleeveless Cheetah Top
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Skull top.png [[Sleeveless Skull top|]] Sleeveless Skull top
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Black).png [[Sleeveless Turtleneck (Black)|]] Sleeveless Turtleneck (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Gray Striped).png [[Sleeveless Turtleneck (Gray Striped)|]] Sleeveless Turtleneck (Gray Striped)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Gray).png [[Sleeveless Turtleneck (Gray)|]] Sleeveless Turtleneck (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Red).png [[Sleeveless Turtleneck (Red)|]] Sleeveless Turtleneck (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Splatter Tank.png [[Splatter Tank|]] Splatter Tank
[[File:|52px]] Icon equipment Body Squiggle Tank.png [[Squiggle Tank|]] Squiggle Tank
[[File:|52px]] Icon equipment Body StreamerOne.png [[StreamerOne|]] StreamerOne
[[File:|52px]] Icon equipment Body Striped Shirt (Gray).png [[Striped Shirt (Gray)|]] Striped Shirt (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Striped Tank-top.png [[Striped Tank-top|]] Striped Tank-top
Icon equipment Body F 04.png [[File:|52px]] T-shirt (Grey) [[T-shirt (Grey)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body T-shirt (Pink striped).png [[T-shirt (Pink striped)|]] T-shirt (Pink striped)
Icon equipment Body F 02.png [[File:|52px]] T-shirt (Red) [[T-shirt (Red)|]]
Icon equipment Body F 03.png [[File:|52px]] T-shirt (Striped) [[T-shirt (Striped)|]]
Icon equipment Body F 01.png [[File:|52px]] T-shirt (White) [[T-shirt (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Tang Suit Shirt.png [[Tang Suit Shirt|]] Tang Suit Shirt
Icon equipment Body C 02.png [[File:|52px]] Tank-top (Charcoal) [[Tank-top (Charcoal)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body C 02.png [[Tank-top (Gray)|]] Tank-top (Gray)
Mail.ru T-shirt.png [[File:|52px]] Telnyashka T-shirt [[Telnyashka T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Tweed Vest (Gray).png [[Tweed Vest (Gray)|]] Tweed Vest (Gray)
Icon equipment Shirt Twisty Top (Beige).png [[File:|52px]] Twisty Top (Beige) [[Twisty Top (Beige)|]]
Icon equipment Shirt Twisty Top (Sky).png [[File:|52px]] Twisty Top (Sky) [[Twisty Top (Sky)|]]
[[File:|52px]] Twitch Prime June Shirt.png [[Twitch Prime Shirt (June 2017)|]] Twitch Prime Shirt (June 2017)
[[File:|52px]] Icon equipment Body VK Shirt.png [[VK Shirt|]] VK Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 02.png [[Vintage Polo Shirt|]] Vintage Polo Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Wrangler Shirt.png [[Wrangler Shirt|]] Wrangler Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body J 01.png [[Zest Turtleneck (White)|]] Zest Turtleneck (White)

Navigation[edit | edit source]