PUBG News:
Radio Message‎s, the amphibious BRDM-2‎‎, Deagle‎ and the Survivor Pass: Aftermath are on live servers.

Sedans/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Sedan
Sedan dev.jpg


Sơ nét[edit | edit source]

Sedan là những loại xe thuộc loại có 2 cửa hoặc 4 cửa,có thể chứa được nhiều hành khách trong BATTLEGROUNDS.

Danh sách các loại Sedan:[edit | edit source]

Dacia 1300
Sedan dev.jpg
Mirado
Mirado.jpg