PUBG News:
Broadcaster Royale Crate, Group 7 is now available.

Sedans/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Sedan
Sedan dev.jpg


Sơ nét[edit | edit source]

Sedan là những loại xe thuộc loại có 2 cửa hoặc 4 cửa,có thể chứa được nhiều hành khách trong BATTLEGROUNDS.

Danh sách các loại Sedan:[edit | edit source]

Dacia 1300
Sedan dev.jpg
Mirado
Mirado.jpg