PUBG News:
Radio Message‎s, the amphibious BRDM-2‎‎, Deagle‎ and the Survivor Pass: Aftermath are on live servers.

Planes/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Máy bay
Plane Profile Image.png


Máy bay là loại phương tiện không thể lái trong BATTLEGROUDNDS.

Sơ nét[edit | edit source]

Máy bay là loại phương tiện chính,dùng để vận chuyển tất cả người chơi vào đảo.Máy bay (C-130) đưa hòm tiếp tế xuyên suốt bản đồ.

Danh sách các loại máy bay:[edit | edit source]

C-130
Plane Profile Image.png