PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Pants/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Quần
Combat pants khaki.png


Quần là một loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,KHÔNG CÓ vật phẩm nào trong mục này cung cấp sức chứa hoặc bảo vệ. Những vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để mang thêm nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách các loại quần[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Vật Phẩm
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Baggy Pants (Black).png [[Baggy Pants (Black)|]] Baggy Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Baggy Pants (Brown).png [[Baggy Pants (Brown)|]] Baggy Pants (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Beach Shorts (Beige).png [[Beach Shorts (Beige)|]] Beach Shorts (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Beach Shorts (Green).png [[Beach Shorts (Green)|]] Beach Shorts (Green)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Biker Pants (Black).png [[Biker Pants (Black)|]] Biker Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Biker Pants (Gray).png [[Biker Pants (Gray)|]] Biker Pants (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Black Jean5.png [[Black Jean5|]] Black Jean5
[[File:|52px]] Icon equipment BloodyCombatPants.png [[Bloody Combat Pants|]] Bloody Combat Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Blue Jean5.png [[Blue Jean5|]] Blue Jean5
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Born to Survive Shorts.png [[Born to Survive Shorts|]] Born to Survive Shorts
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR03 01.png [[Camo Hotpants|]] Camo Hotpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Captain's Uniform Slacks.png [[Captain's Uniform Slacks|]] Captain's Uniform Slacks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Beige).png [[Cargo Pants (Beige)|]] Cargo Pants (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Black).png [[Cargo Pants (Black)|]] Cargo Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Blue).png [[Cargo Pants (Blue)|]] Cargo Pants (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Khaki).png [[Cargo Pants (Khaki)|]] Cargo Pants (Khaki)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR07 01.png [[Combat Pants (Black)|]] Combat Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs C 04.png [[Combat Pants (Blue)|]] Combat Pants (Blue)
Icon equipment CombatPantsBrown.png [[File:|52px]] Combat Pants (Brown) [[Combat Pants (Brown)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (Camo).png [[Combat Pants (Camo)|]] Combat Pants (Camo)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs C 08.png [[Combat Pants (Coral)|]] Combat Pants (Coral)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (Grey Camo).png [[Combat Pants (Grey Camo)|]] Combat Pants (Grey Camo)
Icon equipment Legs C 02.png [[File:|52px]] Combat Pants (Khaki) [[Combat Pants (Khaki)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (White).png [[Combat Pants (White)|]] Combat Pants (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 03.png [[Denim Bootcut Pants|]] Denim Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Digital Camo Pants.png [[Digital Camo Pants|]] Digital Camo Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Erangel Biker Pants.png [[Erangel Biker Pants|]] Erangel Biker Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Escapee Pants.png [[Escapee Pants|]] Escapee Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Explorer Knickers.png [[Explorer Knickers|]] Explorer Knickers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Fringed Hotpants.png [[Fringed Hotpants|]] Fringed Hotpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Green Pattern Pants.png [[Green Pattern Pants|]] Green Pattern Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox Tracksuit Pants.png [[Green Stripe Tracksuit Pants|]] Green Stripe Tracksuit Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Guard Pants.png [[Guard Pants|]] Guard Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Guard Skirt.png [[Guard Skirt|]] Guard Skirt
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Cowboy Pants.png [[Gunslinger’s Formal Pants|]] Gunslinger’s Formal Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR03 02.png [[Hotpants (Blue)|]] Hotpants (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Jailbird Joggers.png [[Jailbird Joggers|]] Jailbird Joggers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PU 01.png [[Jeans (Tan)|]] Jeans (Tan)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Jungle Leggings.png [[Jungle Leggings|]] Jungle Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Lazy Sunday Sweatpants.png [[Lazy Sunday Sweatpants|]] Lazy Sunday Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 02.png [[Leather Bootcut Pants|]] Leather Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs OUskirt 01.png [[Military Skirt (Black)|]] Military Skirt (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs OU 01.png [[Military Trousers (Black)|]] Military Trousers (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR04 02.png [[Mini-skirt (Purple)|]] Mini-skirt (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Miramar Biker Pants.png [[Miramar Biker Pants|]] Miramar Biker Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Modern Hanbok Pants.png [[Modern Hanbok Pants|]] Modern Hanbok Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Ringside Trunks.png [[PGI Ringside Trunks|]] PGI Ringside Trunks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Sporty Leggings.png [[PGI Sporty Leggings|]] PGI Sporty Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Title Leggings.png [[PGI Title Leggings|]] PGI Title Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PUBG 5 Cuffed Jeans.png [[PUBG 5 Cuffed Jeans|]] PUBG 5 Cuffed Jeans
Icon equipment Legs C 08.png [[File:|52px]] Pants [[Pants|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Pilot Pants.png [[Pilot Pants|]] Pilot Pants
Icon equipment Legs BR07 02.png [[File:|52px]] Pleated Mini-skirt (Black) [[Pleated Mini-skirt (Black)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR06 02.png [[Pleated Mini-skirt (Blue)|]] Pleated Mini-skirt (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs School Pants.png [[School Pants|]] School Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR02 02.png [[School Skirt|]] School Skirt
Icon equipment Legs Skinny Jeans (Blue).png [[File:|52px]] Skinny Jeans (Blue) [[Skinny Jeans (Blue)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Skinny Jeans (Khaki).png [[Skinny Jeans (Khaki)|]] Biker Pants (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Skinny Jeans (Pink).png [[Skinny Jeans (Pink)|]] Skinny Jeans (Pink)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Black).png [[Slacks (Black)|]] Slacks (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Blue).png [[Slacks (Blue)|]] Slacks (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Purple).png [[Slacks (Purple)|]] Slacks (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Spa Towel.png [[Spa Towel|]] Spa Towel
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Suit Pants (Gray).png [[Suit Pants (Gray)|]] Suit Pants (Gray)
[[File:|52px]] Icon legs Pants Survivalist Slacks.png [[Survivalist Slacks|]] Survivalist Slacks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Tang Suit Pants.png [[Tang Suit Pants|]] Tang Suit Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Tracksuit Pants.png [[Tracksuit Pants|]] Tracksuit Pants
Icon equipment Legs Tracksuit Pants (Yellow).png [[File:|52px]] Tracksuit Pants (Yellow) [[Tracksuit Pants (Yellow)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Training Pants (Light Blue).png [[Training Pants (Light Blue)|]] Training Pants (Light Blue)
[[File:|52px]] Twitch Prime June Jeans.png [[Twitch Prime Combat Pants (June 2017)|]] Twitch Prime Combat Pants (June 2017)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs VK Pants.png [[VK Pants|]] VK Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Wide Pants (Red).png [[Wide Pants (Red)|]] Wide Pants (Red)
Icon equipment Legs Work Pants.png [[File:|52px]] Work Pants [[Work Pants|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox 1.0 Sweatpants.png [[Xbox 1.0 Sweatpants|]] Xbox #1.0 Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox Digital Camo Pants.png [[Xbox Digital Camo Pants|]] Xbox Digital Camo Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox G Sweatpants.png [[Xbox G Sweatpants|]] Xbox G Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 01.png [[Zest Bootcut Pants|]] Zest Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs J 01.png [[Zest Checkered Skirt|]] Zest Checkered Skirt