PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Other (Accessory)/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Những trang phục khác
Icon equipment Mask P 01.png


Những trang phục khác là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.


List of non-categorized items[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Vật Phẩm
[[File:|52px]] Icon equipment Body P 01.png [[Cropped Corset|]] Cropped Corset
[[File:|52px]] Icon equipment Body Paradise Bottom.png [[Paradise Bottom|]] Paradise Bottom
[[File:|52px]] Icon equipment Mask P 01.png [[Zest Silk Scarf|]] Zest Silk Scarf