Masks/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Mặt nạ
Icon equipment Mask PU 01.png


Mặt nạ là một loại equipment trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,KHÔNG CÓ vật phẩm nào trong mục này cung cấp sức chứa hoặc bảo vệ. Những vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để mang thêm nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

List of masks[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Vật Phẩm
[[File:|52px]] Icon equipment Ballistic Mask.png [[Ballistic Mask|]] Ballistic Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Mask Biker Bone Mask.png [[Biker Bone Mask|]] Biker Bone Mask
[[File:|52px]] Icon Mask Cloth Mask (Checkered).png [[Cloth Mask (Checkered)|]] Cloth Mask (Checkered)
[[File:|52px]] Icon Mask Cloth Mask (Leopard).png [[Cloth Mask (Leopard)|]] Cloth Mask (Leopard)
[[File:|52px]] Icon equipment Mask Desert Shemagh.png [[Desert Shemagh|]] Desert Shemagh
[[File:|52px]] Icon equipment Masks Earloop Mask.png [[Earloop Mask|]] Earloop Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Mask C 01.png [[Gas Mask (Full)|]] Gas Mask (Full)
[[File:|52px]] Icon equipment Mask B 01.png [[Gas Mask (Half)|]] Gas Mask (Half)
[[File:|52px]] Xbox Balaclava.png [[Green Pattern Balaclava|]] Green Pattern Balaclava
Icon equipment Mask PU 01.png [[File:|52px]] Masks [[Masks|]]
[[File:|52px]] Icon Mask Neck Towel.png [[Neck Towel|]] Neck Towel
[[File:|52px]] Icon Mask PAI 2019 Mask.png [[PAI 2019 Mask|]] PAI 2019 Mask
[[File:|52px]] PLAYERUNKNOWN's Bandana.png [[PLAYERUNKNOWN's Bandana|]] PLAYERUNKNOWN's Bandana
[[File:|52px]] Icon mask Reaper Mask.png [[Reaper Mask|]] Reaper Mask
[[File:|52px]] Icon Mask Shroud's Cloth Mask.png [[Shroud's Cloth Mask|]] Shroud's Cloth Mask
[[File:|52px]] Icon Mask Tiger Print Bandana.png [[Tiger Print Bandana|]] Tiger Print Bandana
[[File:|52px]] Twitch Prime June Balaclava.png [[Twitch Prime Balaclava (June 2017)|]] Twitch Prime Balaclava (June 2017)
[[File:|52px]] Icon equipment Mask E 01.png [[Vintage Gas Mask|]] Vintage Gas Mask

Navigation[edit | edit source]