Hats/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Nón
Beanie hat.png


Nón là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách các loại nón[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Trang Phục
[[File:|52px]] Baseball Cap.png [[Baseball Cap|]] Baseball Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Battle Royale Beanie.png [[Battle Royale Beanie|]] Battle Royale Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Head D 01.png [[Beanie|]] Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie (Brown).png [[Beanie (Brown)|]] Beanie (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie (Gray).png [[Beanie (Gray)|]] Beanie (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie and Headphones.png [[Beanie and Headphones|]] Beanie and Headphones
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beret.png [[Beret|]] Beret
[[File:|52px]] Icon equipment Head Blue Bandana.png [[Blue Bandana|]] Blue Bandana
[[File:|52px]] BR Cap.png [[Camo Cap|]] Camo Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Captain's Hat.png [[Captain's Hat|]] Captain's Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Head cow1.png [[Cowboy Hat (Brown)|]] Cowboy Hat (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head cow2.png [[Cowboy Hat (White)|]] Cowboy Hat (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Explorer Hat.png [[Explorer Hat|]] Explorer Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Head Xbox Patrol Cap.png [[Green Pattern Cap|]] Green Pattern Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Guard Cap.png [[Guard Cap|]] Guard Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Cowboy Hat.png [[Gunslinger’s Formal Hat|]] Gunslinger’s Formal Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Head Hair Towel.png [[Hair Towel|]] Hair Towel
Icon equipment Head VK Beanie.png [[File:|52px]] Hats [[Hats|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Head Head Towel.png [[Head Towel|]] Head Towel
[[File:|52px]] Icon equipment Head OU 01.png [[Military Cap (Black)|]] Military Cap (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Head PGI Cap.png [[PGI Cap|]] PGI Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head PUBG 5 Cap.png [[PUBG 5 Cap|]] PUBG 5 Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Paddy Cap.png [[Paddy Cap|]] Paddy Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head Patrol Cap (Brown).png [[Patrol Cap (Brown)|]] Patrol Cap (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Patrol Cap (Gray).png [[Patrol Cap (Gray)|]] Patrol Cap (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Snow Beanie.png [[Snow Beanie|]] Snow Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Head Suede Aviator Cap.png [[Suede Aviator Cap|]] Suede Aviator Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Head The Mau5 Hat.png [[The Mau5 Hat|]] The Mau5 Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Head Traditional Hanbok Hat.png [[Traditional Hanbok Hat|]] Traditional Hanbok Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Head VK Beanie.png [[VK Beanie|]] VK Beanie
[[File:|52px]] Vintage Baseball Hat (Black).png [[Vintage Baseball Hat (Black)|]] Vintage Baseball Hat (Black)
[[File:|52px]] Vintage Baseball Hat (White).png [[Vintage Baseball Hat (White)|]] Vintage Baseball Hat (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Woven Sun Hat.png [[Woven Sun Hat|]] Woven Sun Hat

Điều hướng[edit | edit source]