Goggles/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Kính chống bụi
Aviator Goggles.png


Kính chống bụi là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách kính chống bụi[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên Trang Bị
[[File:|52px]] Aviator Goggles.png [[Aviator Goggles|]] Aviator Goggles
Aviator Goggles.png [[File:|52px]] Goggles [[Goggles|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes A 01.png [[Glasses (Punk)|]] Glasses (Punk)

Điều hướng[edit | edit source]