PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Gloves/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Găng tay
Icon equipment Hands Xbox Fingerless Gloves.png


Găng tay là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Các loại găng tay[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Blue Biker Gloves.png [[Blue Biker Gloves|]] Blue Biker Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Hands E 01.png [[Combat Gloves (Khaki)|]] Combat Gloves (Khaki)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Fingerless Gloves (Camo).png [[Fingerless Gloves (Camo)|]] Fingerless Gloves (Camo)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands D 01.png [[Fingerless Gloves (Leather)|]] Fingerless Gloves (Leather)
[[File:|52px]] FingerlessGlovesTan BoxInfo.png [[Fingerless Gloves (Tan)|]] Fingerless Gloves (Tan)
Icon equipment Hands Xbox Fingerless Gloves.png [[File:|52px]] Gloves [[Gloves|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Xbox Fingerless Gloves.png [[Green Pattern Fingerless Gloves|]] Green Pattern Fingerless Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Hands PC Cafe Battle Gloves.png [[PC Cafe Battle Gloves|]] PC Cafe Battle Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Hands PGI Title Wraps.png [[PGI Title Wraps|]] PGI Title Wraps
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Punk Knuckle Gloves (Black).png [[Punk Knuckle Gloves (Black)|]] Punk Knuckle Gloves (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Punk Knuckle Gloves (Red).png [[Punk Knuckle Gloves (Red)|]] Punk Knuckle Gloves (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Rubber Coated Gloves.png [[Rubber Coated Gloves|]] Rubber Coated Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Shroud's Tactical Gloves.png [[Shroud's Tactical Gloves|]] Shroud's Tactical Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Tactical Gloves.png [[Tactical Gloves|]] Tactical Gloves

Điều hướng[edit | edit source]