Glasses/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Kính mắt
Aviator Goggles.png


Kính mắt là một trong những loại trang phục trong Battlegrounds.

Đến thời điểm hiện tại,không có vật phẩm nào trong loại này cung cấp Sức chứa hay Bảo vệ.Vật phẩm duy nhất cung cấp sức chứa để bạn có thể mang theo nhiều đồ hơn là Đai hỗ trợ, Giáp & Balô.

Danh sách các loại kính mắt[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên
[[File:|52px]] Aviator Goggles.png [[Aviator Goggles|]] Aviator Goggles
[[File:|52px]] Aviator Sunglasses.png [[Aviator Sunglasses|]] Aviator Sunglasses
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Cat Eyes.png [[Cat Eyes|]] Cat Eyes
Aviator Goggles.png [[File:|52px]] Glasses [[Glasses|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes A 01.png [[Glasses (Punk)|]] Glasses (Punk)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Golden Aviator Glasses.png [[Golden Aviator Glasses|]] Golden Aviator Glasses
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Horn-rimmed Glasses (Black).png [[Horn-rimmed Glasses (Black)|]] Horn-rimmed Glasses (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Horn-rimmed Glasses (Brown).png [[Horn-rimmed Glasses (Brown)|]] Horn-rimmed Glasses (Brown)
[[File:|52px]] Protective Sunglasses.png [[Protective Sunglasses|]] Protective Sunglasses
Icon equipment Eyes D 02.png [[File:|52px]] Rimless Sunglasses [[Rimless Sunglasses|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Rose-tinted Glasses.png [[Rose-tinted Glasses|]] Rose-tinted Glasses
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Snow Sunglasses.png [[Snow Sunglasses|]] Snow Sunglasses
Icon equipment Eyes D 01.png [[File:|52px]] Sunglasses [[Sunglasses|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Tinted Biker Shades.png [[Tinted Biker Shades|]] Tinted Biker Shades
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Traditional Glasses (Round).png [[Traditional Glasses (Round)|]] Traditional Glasses (Round)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Vintage Aviator Goggles.png [[Vintage Aviator Goggles|]] Vintage Aviator Goggles
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes P 01.png [[Zest Sunglasses|]] Zest Sunglasses

Điều hướng[edit | edit source]