Equipment/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search

Có rất nhiều loại trang phục trong PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, từ những trang bị bảo vệ đến các trang bị khác với nhiều yếu tố hỗ trợ người chơi khác nhau

Các loại trang phục[edit | edit source]

MilitaryVestLvl3 BoxInfo.png

Danh sách tất cả trang phục[edit | edit source]

Image Name
[[File:|52px]] Icon body Jacket B-3 Bomber Jacket.png [[B-3 Bomber Jacket|]] B-3 Bomber Jacket
Icon equipment Back E 01.png [[File:|52px]] Backpack (Level 1) [[Backpack (Level 1)|]]
Icon equipment Back F 01.png [[File:|52px]] Backpack (Level 2) [[Backpack (Level 2)|]]
Icon equipment Back C 01.png [[File:|52px]] Backpack (Level 3) [[Backpack (Level 3)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Baggy Pants (Black).png [[Baggy Pants (Black)|]] Baggy Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Baggy Pants (Brown).png [[Baggy Pants (Brown)|]] Baggy Pants (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Ballistic Mask.png [[Ballistic Mask|]] Ballistic Mask
[[File:|52px]] Baseball Cap.png [[Baseball Cap|]] Baseball Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Belt C 01.png [[Battle Belt|]] Battle Belt
[[File:|52px]] Icon equipment Head Battle Royale Beanie.png [[Battle Royale Beanie|]] Battle Royale Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Beach Shirt (Coral).png [[Beach Shirt (Coral)|]] Beach Shirt (Coral)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Beach Rager (Yellow).png [[Beach Shirt (Yellow)|]] Beach Rager (Yellow)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Beach Shorts (Beige).png [[Beach Shorts (Beige)|]] Beach Shorts (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Beach Shorts (Green).png [[Beach Shorts (Green)|]] Beach Shorts (Green)
[[File:|52px]] Icon equipment Head D 01.png [[Beanie|]] Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie (Brown).png [[Beanie (Brown)|]] Beanie (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie (Gray).png [[Beanie (Gray)|]] Beanie (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beanie and Headphones.png [[Beanie and Headphones|]] Beanie and Headphones
[[File:|52px]] Icon equipment Head Beret.png [[Beret|]] Beret
[[File:|52px]] Icon equipment Mask Biker Bone Mask.png [[Biker Bone Mask|]] Biker Bone Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Biker Pants (Black).png [[Biker Pants (Black)|]] Biker Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Biker Pants (Gray).png [[Biker Pants (Gray)|]] Biker Pants (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Black Jean5.png [[Black Jean5|]] Black Jean5
[[File:|52px]] Icon equipment BloodyCombatPants.png [[Bloody Combat Pants|]] Bloody Combat Pants
Icon equipment Body Bloody Shirt.png [[File:|52px]] Bloody Shirt [[Bloody Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Bloody Sneakers.png [[Bloody Sneakers|]] Bloody Sneakers
Icon equipment Body C 04.png [[File:|52px]] Bloody Tank-top (White) [[Bloody Tank-top (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Head Blue Bandana.png [[Blue Bandana|]] Blue Bandana
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Blue Biker Boots.png [[Blue Biker Boots|]] Blue Biker Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Blue Biker Gloves.png [[Blue Biker Gloves|]] Blue Biker Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Feet E 02.png [[Blue Hi-top Trainers|]] Blue Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Blue Jean5.png [[Blue Jean5|]] Blue Jean5
[[File:|52px]] Icon equipment Feet A 01.png [[Boots (Punk)|]] Boots (Punk)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Born to Survive Shorts.png [[Born to Survive Shorts|]] Born to Survive Shorts
[[File:|52px]] Weapon skin Edberg's Beryl.png [[Broadcaster Royale Crate/Season 2/Group 9/Edberg|]] Edberg
[[File:|52px]] FeralWife Shirt.png [[Broadcaster Royale Crate/Season 2/Group 9/FeralWife|]] FeralWife
[[File:|52px]] Makato shirt.png [[Broadcaster Royale Crate/Season 2/Group 9/MakataO|]] MakataO
[[File:|52px]] Weapon skin Swagger's SLR.png [[Broadcaster Royale Crate/Season 2/Group 9/Swagger|]] Swagger Set
[[File:|52px]] Spajkk shirt.png [[Broadcaster Royale Crate/Season 2/Group 9/spajKK|]] spajKK Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt JennaJulien's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/JennaJulien|]] JennaJulien Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt Kate's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/Kate|]] Kate
[[File:|52px]] Icon body Shirt Ko0416's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/Ko0416|]] Ko0416
[[File:|52px]] Icon body Shirt SPYGEA's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/SPYGEA|]] SPYGEA
[[File:|52px]] Icon body Shirt ShoboSuke's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/ShoboSuke|]] ShoboSuke
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt SkipNhO's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/SkipNhO|]] SkipNhO Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt WackyJacky101's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/WackyJacky101|]] WackyJacky101
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt ZeratoR's Long Sleeve Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/ZeratoR|]] ZeratoR Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt ceh9's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/ceh9|]] ceh9
[[File:|52px]] Icon body Shirt ddolking555's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/ddolking555|]] ddolking555
[[File:|52px]] Icon body Shirt xChocoBar's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 1/xChocoBar|]] xChocoBar
[[File:|52px]] Icon body Shirt Anthony Kongphan's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Anthony Kongphan|]] Anthony Kongphan
[[File:|52px]] Icon body Shirt Ashek's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Ashek|]] Ashek
[[File:|52px]] Icon body Shirt JasonSulli's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/JasonSulli|]] JasonSulli
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt JennaJulien's Cropped Corset.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/JennaJulien|]] JennaJulien Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt Lumi's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Lumi|]] Lumi
[[File:|52px]] Icon body Shirt Luuauler's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Luuauler|]] Luuauler
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt P4wnyhof's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/P4wnyhof|]] P4wnyhof Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket SkipNhO's Hoodie.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/SkipNhO|]] SkipNhO Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt Swagger's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Swagger|]] Swagger
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt Xargon0731's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/Xargon0731|]] Xargon0731 Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt fps shaka's Long Sleeve Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/fps shaka|]] fps shaka Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt pava's Long Sleeve Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 2/pava|]] pava Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket BURGAOfps' Jacket.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/BURGAOfps|]] BURGAOfps Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt Cabritoz's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/Cabritoz|]] Cabritoz
[[File:|52px]] Icon body Shirt CyanidePlaysGames' Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/CyanidePlaysGames|]] CyanidePlaysGames
[[File:|52px]] Icon body Shirt DiegoSimoura's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/DiegoSimoura|]] DiegoSimoura
[[File:|52px]] Icon body Shirt Fugglet's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/Fugglet|]] Fugglet
[[File:|52px]] Icon body Shirt Halifax's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/Halifax|]] Halifax
[[File:|52px]] Icon body Shirt JB Sniper's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/JB Sniper|]] JB Sniper
[[File:|52px]] Icon body Shirt Lil Lexi's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/Lil Lexi|]] Lil Lexi
[[File:|52px]] Icon body Shirt MisterMV's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/MisterMV|]] MisterMV
[[File:|52px]] Icon equipment Pants P4wnyhof's Hotpants.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/P4wnyhof|]] P4wnyhof Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt SNAILKICKtm's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/SNAILKICKtm|]] SNAILKICKtm
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt Xargon's Cropped Corset.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/Xargon0731|]] Xargon0731 Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt magalzaoshow's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 3/magalzaoshow|]] magalzaoshow
[[File:|52px]] Icon body Shirt Edberg's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 4/Edberg|]] Edberg
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt Xargon’s Tank Top.png [[Broadcaster Royale/Season 1/Group 4/Xargon0731|]] Xargon0731
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt CigaretteSTV's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/CigaretteSTV|]] CigaretteSTV Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt Edberg's Season 2 Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/Edberg|]] Edberg Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Lil Lexi's Jacket.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/Lil Lexi|]] Lil Lexi Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Lumi's Hoodie.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/Lumi|]] Lumi Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt ShoboSuke's Season 2 Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/ShoboSuke|]] ShoboSuke
[[File:|52px]] Icon body Hat WackyJacky101's Hat.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/WackyJacky101|]] WackyJacky101
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket ewanng's Tracksuit Jacket.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/ewanng|]] ewanng Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt fuffenz's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 5/fuffenz|]] fuffenz Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Just9n's Jacket.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 6/Just9n|]] Just9n Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shoes chocoTaco's Kicks.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 6/chocoTaco|]] chocoTaco Set
[[File:|52px]] Weapon skin Ashek's Crossbow.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/Ashek|]] Ashek Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt BierbankB's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/BierbankB|]] BierbankB
[[File:|52px]] Icon body Shirt D Rich's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/D Rich|]] D__Rich
[[File:|52px]] Icon body Shirt DTN KH's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/DTN KH|]] DTN_KH
[[File:|52px]] Icon body Shirt FireDragon's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/FireDragon|]] FireDragon
[[File:|52px]] Icon body Shirt Lurn's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 7/Lurn|]] Lurn
[[File:|52px]] Icon body Shirt Avori's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Avori|]] Avori
[[File:|52px]] Icon body Shirt Carlinhos Troll's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Carlinhos Troll|]] Carlinhos Troll
[[File:|52px]] Icon gear Parachute JennaJulien's Parachute skin.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/JennaJulien|]] JennaJulien
[[File:|52px]] Icon body Shirt Lost's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Lost|]] Lost
[[File:|52px]] Icon equipment Head Luzu's Beanie.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Luzu|]] Luzu Set
[[File:|52px]] Weapon skin Mazarin1k's SLR.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Mazarin1k|]] Mazarin1k Set
[[File:|52px]] Icon body Shirt Moczy's Shirt.png [[Broadcaster Royale/Season 2/Group 8/Moczy|]] Moczy
[[File:|52px]] Icon equipment Feet E 03.png [[Brown Hi-top Trainers|]] Brown Hi-top Trainers
[[File:|52px]] BR Cap.png [[Camo Cap|]] Camo Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR03 01.png [[Camo Hotpants|]] Camo Hotpants
[[File:|52px]] Icon equipment Body C 08.png [[Camo Tank Top (Red)|]] Camo Tank Top (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Captain's Hat.png [[Captain's Hat|]] Captain's Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Captain's Loafers.png [[Captain's Loafers|]] Captain's Loafers
[[File:|52px]] Icon equipment Body Captain's Uniform Shirt.png [[Captain's Uniform Shirt|]] Captain's Uniform Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Captain's Uniform Slacks.png [[Captain's Uniform Slacks|]] Captain's Uniform Slacks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Beige).png [[Cargo Pants (Beige)|]] Cargo Pants (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Blue).png [[Cargo Pants (Blue)|]] Cargo Pants (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Porket Pants (Khaki).png [[Cargo Pants (Khaki)|]] Cargo Pants (Khaki)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Cat Eyes.png [[Cat Eyes|]] Cat Eyes
[[File:|52px]] Icon equipment Body PU 07.png [[Checkered Shirt (Coral)|]] Checkered Shirt (Coral)
Icon equipment Shirts Checkered Shirt (Red).png [[File:|52px]] Checkered Shirt (Red) [[Checkered Shirt (Red)|]]
Icon equipment Shirts Checkered Shirt (White).png [[File:|52px]] Checkered Shirt (White) [[Checkered Shirt (White)|]]
Icon equipment Body China Launch T-shirt.png [[File:|52px]] China Launch T-shirt [[China Launch T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Hands E 01.png [[Combat Gloves (Khaki)|]] Combat Gloves (Khaki)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR07 01.png [[Combat Pants (Black)|]] Combat Pants (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs C 04.png [[Combat Pants (Blue)|]] Combat Pants (Blue)
Icon equipment CombatPantsBrown.png [[File:|52px]] Combat Pants (Brown) [[Combat Pants (Brown)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (Camo).png [[Combat Pants (Camo)|]] Combat Pants (Camo)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs C 08.png [[Combat Pants (Coral)|]] Combat Pants (Coral)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (Grey Camo).png [[Combat Pants (Grey Camo)|]] Combat Pants (Grey Camo)
Icon equipment Legs C 02.png [[File:|52px]] Combat Pants (Khaki) [[Combat Pants (Khaki)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Combat Pants (White).png [[Combat Pants (White)|]] Combat Pants (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Countryside Sneakers.png [[Countryside Sneakers|]] Countryside Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Head cow1.png [[Cowboy Hat (Brown)|]] Cowboy Hat (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head cow2.png [[Cowboy Hat (White)|]] Cowboy Hat (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Body P 01.png [[Cropped Corset|]] Cropped Corset
[[File:|52px]] Icon equipment Body DMM T-shirt.png [[DMM T-shirt|]] DMM T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 03.png [[Denim Bootcut Pants|]] Denim Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Denim Shirt with Necktie.png [[Denim Shirt with Necktie|]] Denim Shirt with Necktie
Icon equipment Body DEV 01.png [[File:|52px]] Developer's Shirt [[Developer's Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon body Jacket Digital Camo Jacket.png [[Digital Camo Jacket|]] Digital Camo Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Digital Camo Pants.png [[Digital Camo Pants|]] Digital Camo Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Dirty Long-sleeved T-shirt.png [[Dirty Long-sleeved T-shirt|]] Dirty Long-sleeved T-shirt
Icon equipment Body Dirty Tank-top (Grey).png [[File:|52px]] Dirty Tank-top (Grey) [[Dirty Tank-top (Grey)|]]
Icon equipment Body C 01.png [[File:|52px]] Dirty Tank-top (White) [[Dirty Tank-top (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Masks Earloop Mask.png [[Earloop Mask|]] Earloop Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Erangel Biker Jacket.png [[Erangel Biker Jacket|]] Erangel Biker Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Erangel Biker Pants.png [[Erangel Biker Pants|]] Erangel Biker Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Escapee Jacket.png [[Escapee Jacket|]] Escapee Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Escapee Pants.png [[Escapee Pants|]] Escapee Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Escapee Shoes.png [[Escapee Shoes|]] Escapee Shoes
[[File:|52px]] Icon body Jacket Explorer Coat.png [[Explorer Coat|]] Explorer Coat
[[File:|52px]] Icon equipment Head Explorer Hat.png [[Explorer Hat|]] Explorer Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Explorer Knickers.png [[Explorer Knickers|]] Explorer Knickers
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket J 02.png [[Faux Leather Jacket|]] Faux Leather Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Body Feathered Shirt.png [[Feathered Shirt|]] Feathered Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Fingerless Gloves (Camo).png [[Fingerless Gloves (Camo)|]] Fingerless Gloves (Camo)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands D 01.png [[Fingerless Gloves (Leather)|]] Fingerless Gloves (Leather)
[[File:|52px]] FingerlessGlovesTan BoxInfo.png [[Fingerless Gloves (Tan)|]] Fingerless Gloves (Tan)
Icon equipment Shirts Floral Shirt.png [[File:|52px]] Floral Shirt [[Floral Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Floral Shirt (Black).png [[Floral Shirt (Black)|]] Floral Shirt (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Floral Shirt (White).png [[Floral Shirt (White)|]] Floral Shirt (White)
Icon equipment Body Fortune T-shirt.png [[File:|52px]] Fortune T-shirt [[Fortune T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Fringed Hotpants.png [[Fringed Hotpants|]] Fringed Hotpants
[[File:|52px]] Icon equipment Mask C 01.png [[Gas Mask (Full)|]] Gas Mask (Full)
[[File:|52px]] Icon equipment Mask B 01.png [[Gas Mask (Half)|]] Gas Mask (Half)
Icon equipment Ghillie 01.png [[File:|52px]] Ghillie Suit [[Ghillie Suit|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes A 01.png [[Glasses (Punk)|]] Glasses (Punk)
[[File:|52px]] Xbox Balaclava.png [[Green Pattern Balaclava|]] Green Pattern Balaclava
[[File:|52px]] Icon equipment Head Xbox Patrol Cap.png [[Green Pattern Cap|]] Green Pattern Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Xbox Fingerless Gloves.png [[Green Pattern Fingerless Gloves|]] Green Pattern Fingerless Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Xbox Boots.png [[Green Pattern Hi-top Trainers|]] Green Pattern Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Green Pattern Pants.png [[Green Pattern Pants|]] Green Pattern Pants
[[File:|52px]] Xbox T-shirt.png [[Green Pattern T-shirt|]] Green Pattern T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox Tracksuit Top.png [[Green Stripe Tracksuit Jacket|]] Green Stripe Tracksuit Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox Tracksuit Pants.png [[Green Stripe Tracksuit Pants|]] Green Stripe Tracksuit Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Grey Boots.png [[Grey Boots|]] Grey Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Head Guard Cap.png [[Guard Cap|]] Guard Cap
Icon equipment Shirt Guard Jacket.png [[File:|52px]] Guard Jacket [[Guard Jacket|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Guard Pants.png [[Guard Pants|]] Guard Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Guard Skirt.png [[Guard Skirt|]] Guard Skirt
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Cowboy Boots.png [[Gunslinger’s Formal Boots|]] Gunslinger’s Formal Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Head Cowboy Hat.png [[Gunslinger’s Formal Hat|]] Gunslinger’s Formal Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Gunslinger’s Formal Jacket.png [[Gunslinger’s Formal Jacket|]] Gunslinger’s Formal Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Cowboy Pants.png [[Gunslinger’s Formal Pants|]] Gunslinger’s Formal Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Cowboy Shirt & Vest.png [[Gunslinger’s Formal Shirt & Vest|]] Gunslinger’s Formal Shirt & Vest
[[File:|52px]] Icon equipment Head Hair Towel.png [[Hair Towel|]] Hair Towel
[[File:|52px]] Icon equipment Head Head Towel.png [[Head Towel|]] Head Towel
[[File:|52px]] Icon equipment Feet BR02 04.png [[Hi-top Canvas Sneakers (Pink)|]] Hi-top Canvas Sneakers (Pink)
Icon equipment Feet E 01.png [[File:|52px]] Hi-top Trainers [[Hi-top Trainers|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PU 01.png [[Hi-top Trainers (Red)|]] Hi-top Trainers (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Horn-rimmed Glasses (Black).png [[Horn-rimmed Glasses (Black)|]] Horn-rimmed Glasses (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Horn-rimmed Glasses (Brown).png [[Horn-rimmed Glasses (Brown)|]] Horn-rimmed Glasses (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR03 02.png [[Hotpants (Blue)|]] Hotpants (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Pants Jailbird Joggers.png [[Jailbird Joggers|]] Jailbird Joggers
Icon equipment Shirt Jailbird T-shirt.png [[File:|52px]] Jailbird T-shirt [[Jailbird T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PU 01.png [[Jeans (Tan)|]] Jeans (Tan)
[[File:|52px]] Icon equipment Body JiBaoBao.png [[JiBaoBao|]] JiBaoBao
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Jungle Leggings.png [[Jungle Leggings|]] Jungle Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Body Just Ride Shirt.png [[Just Ride Shirt|]] Just Ride Shirt
Icon equipment Body Kakao T-shirt-2.png [[File:|52px]] Kakao T-shirt [[Kakao T-shirt|]]
Icon equipment Body Laogong T-Shirt.png [[File:|52px]] Laogong T-Shirt [[Laogong T-Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Lazy Sunday Sweatpants.png [[Lazy Sunday Sweatpants|]] Lazy Sunday Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Leather -Skyrocket- Jacket.png [[Leather "Skyrocket" Jacket|]] Leather "Skyrocket" Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 02.png [[Leather Bootcut Pants|]] Leather Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Leather Boots.png [[Leather Boots|]] Leather Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Body Leopard Print Vest.png [[Leopard Print Vest|]] Leopard Print Vest
[[File:|52px]] Icon equipment Body Lightbringer Shirt.png [[Lightbringer Shirt|]] Lightbringer Shirt
[[File:|52px]] Icon Mask FGS 2019 Mask.png [[Limited Timed/FaceIt Global Summit/2019|]] FGS 2019 Set
[[File:|52px]] Icon equipment Shirt GLL Grand Slam Sweatshirt.png [[Limited Timed/GLL Grand Slam/2019|]] GLL Grand Slam Sweatshirt
[[File:|52px]] Icon Body Jacket MET Asia Series Bomber Jacket 2019.png [[Limited Timed/MET Asia Series/2019|]] MET Asia Series Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket NPL 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/National PUBG League/2019 (Phase 2)|]] NPL 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PCL 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/PUBG Contender League/2019 (Phase 2)|]] PCL 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PEL 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/PUBG Europe League/2019 (Phase 2)|]] PEL 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] PGC 2019 Promo.png [[Limited Timed/PUBG Global Championship/2019|]] PUBG Global Championship Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PJS 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/PUBG Japan Series/2019 (Phase 2)|]] PJS 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] Icon body Jacket PKL 2018 Hoodie.png [[Limited Timed/PUBG Korea League/2018|]] PKL 2018 Set
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PKL 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/PUBG Korea League/2019 (Phase 2)|]] PKL 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PML 2019 (Phase 2) Jacket.png [[Limited Timed/PUBG Master League/2019 (Phase 2)|]] PML 2019 (Phase 2) Jacket
[[File:|52px]] Weapon skin PUBG Nations Cup 2019 Pan.png [[Limited Timed/PUBG Nations Cup/2019|]] PUBG Nations Cup 2019 Pan
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PUBG5.png [[Limited edition skins/Xbox/Varsity 5M Jacket|]] PUBG5 Jacket
Icon equipment Body Long Sleeved T-shirt (Striped).png [[File:|52px]] Long Sleeved T-shirt (Striped) [[Long Sleeved T-shirt (Striped)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body J 02.png [[Long Sleeved Turtleneck (Black)|]] Long Sleeved Turtleneck (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long Sleeved Turtleneck (Burgundy).png [[Long Sleeved Turtleneck (Burgundy)|]] Long Sleeved Turtleneck (Burgundy)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long-sleeved Leather Shirt.png [[Long-sleeved Leather Shirt|]] Long-sleeved Leather Shirt
Icon equipment Body G 01.png [[File:|52px]] Long-sleeved T-shirt (Black) [[Long-sleeved T-shirt (Black)|]]
Icon equipment Body G 02.png [[File:|52px]] Long-sleeved T-shirt (Light Blue) [[Long-sleeved T-shirt (Light Blue)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Long-sleeved T-shirt (Red).png [[Long-sleeved T-shirt (Red)|]] Long-sleeved T-shirt (Red)
[[File:|52px]] Mandarin Jacket (Black).png [[Mandarin Jacket (Black)|]] Mandarin Jacket (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Mandrain Jacket (Blue).png [[Mandarin Jacket (Blue)|]] Mandarin Jacket (Blue)
Icon equipment Shirts Matched Grey Shirt.png [[File:|52px]] Matched Grey Shirt [[Matched Grey Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Mau5 Tee-5hirt.png [[Mau5 Tee-5hirt|]] Mau5 Tee-5hirt
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Mau5hoes.png [[Mau5hoes|]] Mau5hoes
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 04.png [[Mesh Polo Shirt|]] Mesh Polo Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Feet OU 01.png [[Military Boots (Black)|]] Military Boots (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Head OU 01.png [[Military Cap (Black)|]] Military Cap (Black)
Icon equipment Head F 01.png [[File:|52px]] Military Helmet (Level 2) [[Military Helmet (Level 2)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket OU 01.png [[Military Jacket (Black)|]] Military Jacket (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body OU 01.png [[Military Shirt (Gray)|]] Military Shirt (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs OUskirt 01.png [[Military Skirt (Black)|]] Military Skirt (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs OU 01.png [[Military Trousers (Black)|]] Military Trousers (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR04 02.png [[Mini-skirt (Purple)|]] Mini-skirt (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Miramar Biker Jacket.png [[Miramar Biker Jacket|]] Miramar Biker Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Miramar Biker Pants.png [[Miramar Biker Pants|]] Miramar Biker Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Modern Hanbok Jacket.png [[Modern Hanbok Jacket|]] Modern Hanbok Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Modern Hanbok Pants.png [[Modern Hanbok Pants|]] Modern Hanbok Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Modern Hanbok Shirt.png [[Modern Hanbok Shirt|]] Modern Hanbok Shirt
Icon equipment Head E 02.png [[File:|52px]] Jacobs Helmet (Level 1) [[Motorcycle Helmet (Level 1)|]]
[[File:|52px]] NVIDIA Tracksuit Promo.jpg [[NVIDIA Tracksuit Set|]] NVIDIA Tracksuit Set‎
[[File:|52px]] Icon Mask Neck Towel.png [[Neck Towel|]] Neck Towel
[[File:|52px]] Icon equipment Body BR03 01.png [[Orange Shirt|]] Orange Shirt
[[File:|52px]] Icon body Jacket PAI 2019 Jacket.png [[PAI 2019 Jacket|]] PAI 2019 Jacket
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 AVANGAR Hoodie-New.png [[PGI 2018 "AVANGAR" Hoodie|]] PGI 2018 "AVANGAR" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Chiefs Esports Club Hoodie.png [[PGI 2018 "Chiefs Esports Club" Hoodie|]] PGI 2018 "Chiefs Esports Club" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Crest Gaming Windfall Hoodie.png [[PGI 2018 "Crest Gaming Windfall" Hoodie|]] PGI 2018 "Crest Gaming Windfall" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Crest Gaming Xanadu Hoodie.png [[PGI 2018 "Crest Gaming Xanadu" Hoodie|]] PGI 2018 "Crest Gaming Xanadu" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 4am Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Four Angry Men" Hoodie|]] PGI 2018 "Four Angry Men" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Gen.G Black Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Gen.G Black" Hoodie|]] PGI 2018 "Gen.G Black" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Gen.G Gold Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Gen.G Gold" Hoodie|]] PGI 2018 "Gen.G Gold" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Ghost Gaming Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Ghost Gaming" Hoodie|]] PGI 2018 "Ghost Gaming" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Honey Badger Nation Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Honey Badger Nation" Hoodie|]] PGI 2018 "Honey Badger Nation" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 -Made in Thailand- Hoodie.png [[PGI 2018 "Made in Thailand" Hoodie|]] PGI 2018 "Made in Thailand" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Natus Vincere Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Natus Vincere" Hoodie|]] PGI 2018 "Natus Vincere" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 OMG Hoodie-New.png [[PGI 2018 "OMG" Hoodie|]] PGI 2018 "OMG" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Oyun Hizmetleri Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Oyun Hizmetleri" Hoodie|]] PGI 2018 "Oyun Hizmetleri" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Pittsburgh Knights Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Pittsburgh Knights" Hoodie|]] PGI 2018 "Pittsburgh Knights" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Refund Gaming Hoodie.png [[PGI 2018 "Refund Gaming" Hoodie|]] PGI 2018 "Refund Gaming" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Savage Esports Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Savage Esports" Hoodie|]] PGI 2018 "Savage Esports" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Team Gates Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Team Gates" Hoodie|]] PGI 2018 "Team Gates" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 Team Liquid Hoodie-New.png [[PGI 2018 "Team Liquid" Hoodie|]] PGI 2018 "Team Liquid" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 WTSG Hoodie-New.png [[PGI 2018 "WTSG" Hoodie|]] PGI 2018 "WTSG" Hoodie
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI 2018 ahq e-Sports Club Hoodie-New.png [[PGI 2018 "ahq e-Sports Club" Hoodie|]] PGI 2018 "ahq e-Sports Club" Hoodie
[[File:|52px]] Icon equipment Head PGI Cap.png [[PGI Cap|]] PGI Cap
[[File:|52px]] Icon body Jacket PGI Ringside Hoodie.png [[PGI Ringside Hoodie|]] PGI Ringside Hoodie
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PGI Ringside Shoes.png [[PGI Ringside Shoes|]] PGI Ringside Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Ringside Trunks.png [[PGI Ringside Trunks|]] PGI Ringside Trunks
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Sporty Leggings.png [[PGI Sporty Leggings|]] PGI Sporty Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Body PGI Sporty Top.png [[PGI Sporty Top|]] PGI Sporty Top
Icon equipment Body PGI T-Shirt.png [[File:|52px]] PGI T-Shirt [[PGI T-Shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PGI Title Leggings.png [[PGI Title Leggings|]] PGI Title Leggings
[[File:|52px]] Icon equipment Body PGI Title Top.png [[PGI Title Top|]] PGI Title Top
[[File:|52px]] Icon equipment Hands PGI Title Wraps.png [[PGI Title Wraps|]] PGI Title Wraps
[[File:|52px]] PLAYERUNKNOWN's Bandana.png [[PLAYERUNKNOWN's Bandana|]] PLAYERUNKNOWN's Bandana
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PU 01.png [[PLAYERUNKNOWN's Trench Coat|]] PLAYERUNKNOWN's Trench Coat
[[File:|52px]] Icon equipment Head PUBG 5 Cap.png [[PUBG 5 Cap|]] PUBG 5 Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Legs PUBG 5 Cuffed Jeans.png [[PUBG 5 Cuffed Jeans|]] PUBG 5 Cuffed Jeans
[[File:|52px]] Icon equipment Feet PUBG 5 Hi-top Trainers.png [[PUBG 5 Hi-top Trainers|]] PUBG 5 Hi-top Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Body PUBG 5 Long Sleeved Shirt.png [[PUBG 5 Long Sleeved Shirt|]] PUBG 5 Long Sleeved Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body 2018 PUBG ALL-STAR T-shirt.png [[PUBG ALL-STAR T-shirt|]] PUBG ALL-STAR T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PUBG I Jacket.png [[PUBG I Jacket|]] PUBG I Jacket
[[File:|52px]] Inventory 1.png [[Padded Jacket (Beige)|]] Padded Jacket (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket C 04.png [[Padded Jacket (Camo)|]] Padded Jacket (Camo)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket C 06.png [[Padded Jacket (Grey)|]] Padded Jacket (Grey)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket C 05.png [[Padded Jacket (Khaki)|]] Padded Jacket (Khaki)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket C 02.png [[Padded Jacket (Purple)|]] Padded Jacket (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Padded Jacket (Urban).png [[Padded Jacket (Urban)|]] Padded Jacket (Urban)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Paddy Cap.png [[Paddy Cap|]] Paddy Cap
Icon equipment Body PandaTV T-Shirt.png [[File:|52px]] PandaTV T-Shirt [[PandaTV T-Shirt|]]
Icon equipment Back B 01.png [[File:|52px]] Parachute [[Parachute|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Paradise Bottom.png [[Paradise Bottom|]] Paradise Bottom
Icon equipment Body Partner Summer Shirt 2018.png [[File:|52px]] Partner Summer Shirt 2018 [[Partner Summer Shirt 2018|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket PJ 01.png [[Partner's Jacket|]] Partner's Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Head Patrol Cap (Brown).png [[Patrol Cap (Brown)|]] Patrol Cap (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Patrol Cap (Gray).png [[Patrol Cap (Gray)|]] Patrol Cap (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Pilot Pants.png [[Pilot Pants|]] Pilot Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Pioneer Shirt.png [[Pioneer Shirt|]] Pioneer Shirt
Icon equipment Legs BR07 02.png [[File:|52px]] Pleated Mini-skirt (Black) [[Pleated Mini-skirt (Black)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR06 02.png [[Pleated Mini-skirt (Blue)|]] Pleated Mini-skirt (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Pochinki Fellas Jersey.png [[Pochinki Fellas Jersey|]] Pochinki Fellas Jersey
[[File:|52px]] Icon equipment Body Polka Dot T-shirt.png [[Polka Dot T-shirt|]] Polka Dot T-shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body M Polo Shirt (Pink).png [[Polo Shirt (Pink)|]] Polo Shirt (Pink)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Princess Power Tank-top.png [[Princess Power Tank-top|]] Princess Power Tank-top
[[File:|52px]] Protective Sunglasses.png [[Protective Sunglasses|]] Protective Sunglasses
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Punk Knuckle Gloves (Black).png [[Punk Knuckle Gloves (Black)|]] Punk Knuckle Gloves (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Punk Knuckle Gloves (Red).png [[Punk Knuckle Gloves (Red)|]] Punk Knuckle Gloves (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Raglan Shirt.png [[Raglan Shirt|]] Raglan Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Body Raglan 02.png [[Raglan T-shirt (Red/White)|]] Raglan T-shirt (Red/White)
Icon equipment Jacket Rash Vest.png [[File:|52px]] Rash Vest [[Rash Vest|]]
[[File:|52px]] Icon mask Reaper Mask.png [[Reaper Mask|]] Reaper Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 01.png [[Retro Polo Shirt|]] Retro Polo Shirt
Icon equipment Eyes D 02.png [[File:|52px]] Rimless Sunglasses [[Rimless Sunglasses|]]
[[File:|52px]] Icon body Jacket Robe.png [[Robe|]] Robe
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Rose-tinted Glasses.png [[Rose-tinted Glasses|]] Rose-tinted Glasses
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Sandals.png [[Sandals|]] Sandals
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sanhok Survivor Tee.png [[Sanhok Survivor Tee|]] Sanhok Survivor Tee
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket School Jacket.png [[School Jacket|]] School Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs School Pants.png [[School Pants|]] School Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Shirts BR School Shirt.png [[School Shirt|]] School Shirt
Icon equipment Shirts BR School Shirt (Open).png [[File:|52px]] School Shirt (Open) [[School Shirt (Open)|]]
[[File:|52px]] School Shirt with Blue Necktie.png [[School Shirt with Blue Necktie|]] School Shirt with Blue Necktie
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR School Shoes.png [[School Shoes|]] School Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Feet BR06 02.png [[School Shoes (Beige)|]] School Shoes (Beige)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR02 02.png [[School Skirt|]] School Skirt
Icon equipment Body D 02.png [[File:|52px]] Shirt (Black) [[Shirt (Black)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body DEV 01.png [[Shirt (Gray)|]] Shirt (Gray)
Icon equipment Body D 01.png [[File:|52px]] Shirt (White) [[Shirt (White)|]]
[[File:|52px]] Icon Mask Shroud's Cloth Mask.png [[Shroud's Cloth Mask|]] Shroud's Cloth Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Shroud's Tactical Gloves.png [[Shroud's Tactical Gloves|]] Shroud's Tactical Gloves
[[File:|52px]] Icon body Jacket Shroud's Varsity Jacket V2.png [[Shroud's Varsity Jacket|]] Shroud's Varsity Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Skinny Jeans (Khaki).png [[Skinny Jeans (Khaki)|]] Biker Pants (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Skinny Jeans (Pink).png [[Skinny Jeans (Pink)|]] Skinny Jeans (Pink)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Black).png [[Slacks (Black)|]] Slacks (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Blue).png [[Slacks (Blue)|]] Slacks (Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Slacks (Purple).png [[Slacks (Purple)|]] Slacks (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Cheetah Top.png [[Sleeveless Cheetah Top|]] Sleeveless Cheetah Top
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Skull top.png [[Sleeveless Skull top|]] Sleeveless Skull top
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Black).png [[Sleeveless Turtleneck (Black)|]] Sleeveless Turtleneck (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Gray Striped).png [[Sleeveless Turtleneck (Gray Striped)|]] Sleeveless Turtleneck (Gray Striped)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Gray).png [[Sleeveless Turtleneck (Gray)|]] Sleeveless Turtleneck (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Sleeveless Turtleneck (Red).png [[Sleeveless Turtleneck (Red)|]] Sleeveless Turtleneck (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Snake Skin Sneakers.png [[Snake Skin Sneakers|]] Snake Skin Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Sneakers (White).png [[Sneakers (White)|]] Sneakers (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Snow Beanie.png [[Snow Beanie|]] Snow Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Snow Sunglasses.png [[Snow Sunglasses|]] Snow Sunglasses
[[File:|52px]] Icon body Jacket Spa Robe.png [[Spa Robe|]] Spa Robe
[[File:|52px]] Icon equipment Feet Spa Sandals.png [[Spa Sandals|]] Spa Sandals
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Spa Towel.png [[Spa Towel|]] Spa Towel
SpetsnazHelmet 3D.png [[File:|52px]] Spetsnaz Helmet (Level 3) [[Spetsnaz Helmet (Level 3)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body Splatter Tank.png [[Splatter Tank|]] Splatter Tank
[[File:|52px]] Icon equipment Body Squiggle Tank.png [[Squiggle Tank|]] Squiggle Tank
[[File:|52px]] Icon equipment Body StreamerOne.png [[StreamerOne|]] StreamerOne
[[File:|52px]] Icon equipment Body Striped Shirt (Gray).png [[Striped Shirt (Gray)|]] Striped Shirt (Gray)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Striped Tank-top.png [[Striped Tank-top|]] Striped Tank-top
[[File:|52px]] Icon equipment Head Suede Aviator Cap.png [[Suede Aviator Cap|]] Suede Aviator Cap
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Suit Pants (Gray).png [[Suit Pants (Gray)|]] Suit Pants (Gray)
Icon equipment Eyes D 01.png [[File:|52px]] Sunglasses [[Sunglasses|]]
[[File:|52px]] Icon legs Pants Survivalist Slacks.png [[Survivalist Slacks|]] Survivalist Slacks
Icon equipment Body F 04.png [[File:|52px]] T-shirt (Grey) [[T-shirt (Grey)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body T-shirt (Pink striped).png [[T-shirt (Pink striped)|]] T-shirt (Pink striped)
Icon equipment Body F 02.png [[File:|52px]] T-shirt (Red) [[T-shirt (Red)|]]
Icon equipment Body F 03.png [[File:|52px]] T-shirt (Striped) [[T-shirt (Striped)|]]
Icon equipment Body F 01.png [[File:|52px]] T-shirt (White) [[T-shirt (White)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Hands Tactical Gloves.png [[Tactical Gloves|]] Tactical Gloves
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Tang Suit Jacket.png [[Tang Suit Jacket|]] Tang Suit Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Tang Suit Pants.png [[Tang Suit Pants|]] Tang Suit Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body Tang Suit Shirt.png [[Tang Suit Shirt|]] Tang Suit Shirt
Icon equipment Body C 02.png [[File:|52px]] Tank-top (Charcoal) [[Tank-top (Charcoal)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Body C 02.png [[Tank-top (Gray)|]] Tank-top (Gray)
Mail.ru T-shirt.png [[File:|52px]] Telnyashka T-shirt [[Telnyashka T-shirt|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Head The Mau5 Hat.png [[The Mau5 Hat|]] The Mau5 Hat
[[File:|52px]] Icon Mask Tiger Print Bandana.png [[Tiger Print Bandana|]] Tiger Print Bandana
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Tinted Biker Shades.png [[Tinted Biker Shades|]] Tinted Biker Shades
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Tracksuit Pants.png [[Tracksuit Pants|]] Tracksuit Pants
Icon equipment Legs Tracksuit Pants (Yellow).png [[File:|52px]] Tracksuit Pants (Yellow) [[Tracksuit Pants (Yellow)|]]
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Tracksuit Top.png [[Tracksuit Top|]] Tracksuit Top
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Tracksuit Top (Yellow).png [[Tracksuit Top (Yellow)|]] Tracksuit Top (Yellow)
[[File:|52px]] Icon equipment Head Traditional Hanbok Hat.png [[Traditional Hanbok Hat|]] Traditional Hanbok Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Traditional Hanbok Shoes.png [[Traditional Hanbok Shoes|]] Traditional Hanbok Shoes
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Training Pants (Light Blue).png [[Training Pants (Light Blue)|]] Training Pants (Light Blue)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket D 01.png [[Trench Coat (Black)|]] Trench Coat (Black)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Trench Coat (Camel).png [[Trench Coat (Camel)|]] Trench Coat (Camel)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Trench Coat (Grey).png [[Trench Coat (Grey)|]] Trench Coat (Grey)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Trench Coat (Red).png [[Trench Coat (Red)|]] Trench Coat (Red)
Icon equipment Shirt Twisty Top (Beige).png [[File:|52px]] Twisty Top (Beige) [[Twisty Top (Beige)|]]
Icon equipment Shirt Twisty Top (Sky).png [[File:|52px]] Twisty Top (Sky) [[Twisty Top (Sky)|]]
[[File:|52px]] Twitch Prime June Balaclava.png [[Twitch Prime Balaclava (June 2017)|]] Twitch Prime Balaclava (June 2017)
[[File:|52px]] Twitch Prime June Boots.png [[Twitch Prime Boots (June 2017)|]] Twitch Prime Boots (June 2017)
[[File:|52px]] Twitch Prime June Jeans.png [[Twitch Prime Combat Pants (June 2017)|]] Twitch Prime Combat Pants (June 2017)
[[File:|52px]] Twitch Prime June Shirt.png [[Twitch Prime Shirt (June 2017)|]] Twitch Prime Shirt (June 2017)
[[File:|52px]] Icon equipment Utility Belt.png [[Utility Belt|]] Utility Belt
[[File:|52px]] Icon equipment Belt D 02.png [[Utility Belt (Brown)|]] Utility Belt (Brown)
[[File:|52px]] Icon equipment Head VK Beanie.png [[VK Beanie|]] VK Beanie
[[File:|52px]] Icon equipment Legs VK Pants.png [[VK Pants|]] VK Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Body VK Shirt.png [[VK Shirt|]] VK Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Legs VK Sneakers.png [[VK Sneakers|]] VK Sneakers
[[File:|52px]] Icon equipment VK Jacket.png [[VK Varsity Jacket|]] VK Varsity Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs BR Velcro Trainers.png [[Velcro Trainers|]] Velcro Trainers
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes Vintage Aviator Goggles.png [[Vintage Aviator Goggles|]] Vintage Aviator Goggles
[[File:|52px]] Vintage Baseball Hat (Black).png [[Vintage Baseball Hat (Black)|]] Vintage Baseball Hat (Black)
[[File:|52px]] Vintage Baseball Hat (White).png [[Vintage Baseball Hat (White)|]] Vintage Baseball Hat (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Mask E 01.png [[Vintage Gas Mask|]] Vintage Gas Mask
[[File:|52px]] Icon equipment Body M 02.png [[Vintage Polo Shirt|]] Vintage Polo Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Violent Violet Jacket.png [[Violent Violet Jacket|]] Violent Violet Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Wide Pants (Red).png [[Wide Pants (Red)|]] Wide Pants (Red)
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Women's Tuxedo Jacket (Purple).png [[Women's Tuxedo Jacket (Purple)|]] Women's Tuxedo Jacket (Purple)
[[File:|52px]] Icon equipment Body Worker Jacket.png [[Worker Jacket|]] Worker Jacket
[[File:|52px]] WorkingBoots BoxInfo.png [[Working Boots|]] Working Boots
[[File:|52px]] Icon equipment Head Woven Sun Hat.png [[Woven Sun Hat|]] Woven Sun Hat
[[File:|52px]] Icon equipment Body Wrangler Shirt.png [[Wrangler Shirt|]] Wrangler Shirt
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox 1.0 Hoodie.png [[Xbox 1.0 Hoodie|]] Xbox #1.0 Hoodie
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox 1.0 Sweatpants.png [[Xbox 1.0 Sweatpants|]] Xbox #1.0 Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox Digital Camo Jacket.png [[Xbox Digital Camo Jacket|]] Xbox Digital Camo Jacket
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox Digital Camo Pants.png [[Xbox Digital Camo Pants|]] Xbox Digital Camo Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Jacket Xbox G Hoodie.png [[Xbox G Hoodie|]] Xbox G Hoodie
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Xbox G Sweatpants.png [[Xbox G Sweatpants|]] Xbox G Sweatpants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs P 01.png [[Zest Bootcut Pants|]] Zest Bootcut Pants
[[File:|52px]] Icon equipment Legs J 01.png [[Zest Checkered Skirt|]] Zest Checkered Skirt
[[File:|52px]] Icon equipment Feet J 01.png [[Zest Loafers with socks|]] Zest Loafers with socks
[[File:|52px]] Icon equipment Mask P 01.png [[Zest Silk Scarf|]] Zest Silk Scarf
[[File:|52px]] Icon equipment Eyes P 01.png [[Zest Sunglasses|]] Zest Sunglasses
[[File:|52px]] Icon equipment Body J 01.png [[Zest Turtleneck (White)|]] Zest Turtleneck (White)
[[File:|52px]] Icon equipment Legs Zip-up Boots.png [[Zip-up Boots|]] Zip-up Boots

Các trang tương tự[edit | edit source]