PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Default Equipment/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Trang bị mặc định
Parachute.png


Trang bị mặc định là một loại trang phục trong Battlegrounds. Những vật phẩm này là trang bị mặc định,tức là bạn không thể xóa nó trong Steam Inventory (trừ Parachute vì nó không nằm trong inventory của bạn,bạn không thể giao dịch hoặc bán những vật phẩm còn lại).

Trang bị mặc định[edit | edit source]

Hình Ảnh Tên vật phẩm Sức Chứa
Icon equipment CombatPantsBrown.png Combat Pants (Brown)
Icon equipment Legs C 02.png Combat Pants (Khaki)
Icon equipment Feet E 01.png Hi-top Trainers
Icon equipment Back B 01.png Parachute
Icon equipment Body F 04.png T-shirt (Grey)
Icon equipment Body F 01.png T-shirt (White)

Điều hướng[edit | edit source]