PUBG News:
Radio Message‎s, the amphibious BRDM-2‎‎, Deagle‎ and the Survivor Pass: Aftermath are on live servers.

Coupes/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Coupe
Mirado.jpg


Sơ nét[edit | edit source]

Coupe là loại phương tiện gồm có 2 cửa và có thể chứa được nhiều hành khách trong BATTLEGROUNDS.

Danh sách các loại Coupe:[edit | edit source]

Mirado
Mirado.jpg