PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Coupes/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Coupe
Mirado.jpg


Sơ nét[edit | edit source]

Coupe là loại phương tiện gồm có 2 cửa và có thể chứa được nhiều hành khách trong BATTLEGROUNDS.

Danh sách các loại Coupe:[edit | edit source]

Mirado
Mirado.jpg