PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Controls/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search

Những thứ được ghi dưới đây là cài đặt phím mặc định của BATTLEGROUNDS.

Ghi chú: Cài đặt phím của Xbox được thu thập thông qua bài viết của Xbox News Wire. [1]

Cài đặt phím[edit | edit source]

Cài dặt phím mặc định[edit | edit source]

Movement[edit | edit source]

Bàn phím/Chuột Console - Xbox
Forward W Xbox icon Left-Thumbstick.png
Lùi về sau S Xbox icon Left-Thumbstick.png
Qua trái A Xbox icon Left-Thumbstick.png
Qua phải D Xbox icon Left-Thumbstick.png
Quỳ C Xbox icon B.png
Nằm Z Xbox icon B.png (Giữ phím)
Nhảy Thanh dài (dấu cách) Xbox icon A.png
Chạy SHIFT Xbox icon Left-Thumbstick click-hold down.png
Nhảy qua Thanh dài (dấu cách) Xbox icon A.png (Giữ phím)
Đi bộ CTRL Không có
Tự động chạy = Nhấn 2 lần Xbox icon Left-Thumbstick click-hold down.png
Nghiêng Q / E Xbox icon Trigger left.png + nhấn Xbox icon Left-Thumbstick click-hold down.png / Xbox icon Right-Thumbstick click-hold down.png

Vehicle[edit | edit source]

Bàn phím/Chuột Console - Xbox
Tiến về trước W Xbox icon Trigger right.png
Lùi về sau S Xbox icon Trigger left.png
Qua trái A Xbox icon Left-Thumbstick.png
Qua phải D Xbox icon Left-Thumbstick.png
Phanh tay Thanh dài (dấu cách) Xbox icon Y.png
Tăng tốc SHIFT Xbox icon Bumper left.png
Kèn Chuột trái Xbox icon Left-Thumbstick click-hold down.png
Đổi vị trí đến ghế lái CTRL + 1 Xbox icon A.png
Đổi vị trí ngồi CTRL + 1 / 2 / 3 / 4 Xbox icon A.png (Giữ phím)
Điều khiển xe máy trên không CTRL trái + Thanh dài (dấu cách) Xbox icon Left-Thumbstick.png

View[edit | edit source]

Bàn phím/Chuột Console - Xbox
Đổi góc nhìn thứ nhất/thứ 3 V Xbox icon Bumper right.png
Switch to Left Shoulder/Right Shoulder Q / E Xbox icon Trigger left.png + nhấn Xbox icon Left-Thumbstick click-hold down.png / Xbox icon Right-Thumbstick click-hold down.png
Ngắm (giữ) Chuột phải (Giữ phím) Xbox icon Trigger left.png (Giữ phím)
Ngắm (bật/tắt) Chuột phải (Nhấn 1 lần) Xbox icon Trigger left.png (Nhấn 1 lần)
Giữ hơi thở (chỉ trong góc nhìn thứ nhất) Shift Xbox icon Bumper left.png
Xem đạn rơi (khi nhắm) Chuột trái (Giữ phím) Xbox icon Trigger right.png (Giữ phím)

Weapon[edit | edit source]

Bàn phím/Chuột Console - Xbox
Thay đạn R Xbox icon X.png (Giữ phím)
Chuyển chế độ bắn B Xbox icon D-pad left.png
Trang bị Vũ khí chính 1 Không có
Trang bị Vũ khí phụ 2 Không có
Trang bị Súng lục 3 Không có
Trang bị Vũ khí cận chiến 4 Xbox icon D-pad up.png
Trang bị Lựu đạn 5 Không có
Đổi vũ khí Cuộn chuột lên / xuống Xbox icon Y.png
Chỉnh độ rơi đạn Page Up / Page Down Xbox icon D-pad up.png / Xbox icon D-pad down.png
Đặt lại độ rơi đạn Nhấn nút cuộn chuột Xbox icon D-pad right.png
Chỉnh độ nhắm của tâm 8x-15x Cuộn chuột lên/xuống Xbox icon Bumper right.png + Xbox icon Left-Thumbstick.png
Cất vũ khí X Xbox icon Y.png (Giữ phím)
Bắn Chuột trái Xbox icon Trigger right.png

Other/Misc.[edit | edit source]

Bàn phím/Chuột Console - Xbox
Emotes ~ + Chuột trái Không có
Mở/Đóng/Vào xe/Ra xe/Nhặt trang bị F Xbox icon X.png
Mở/Đóng/Vào xe/Ra xe/Nhặt trang bị F Xbox icon X.png
Dụng cụ tiêu thụ và hồi máu 7 - Bộ trang bị y tế

8 - Bộ trị thương 9 - Băng bó

0 - Nước tăng lực

Xbox icon D-pad down.png- đổi trang bị được chọn

Xbox icon D-pad down.png (Giữ phím) - dùng trang bị được chọn

Chia vật phẩm CTRL + Kéo vật phẩm khỏi thanh trang bị Xbox icon Y.png (Giữ phím)
Gắn phụ kiện súng nhanh Chuột phải Không có
Nói chuyện (voice) T Không có
Tắt/mở voice CTRL + T Không có
Tắt/Mở âm thanh CTRL + M Không có
Đổi kênh voice CTRL + Y Không có
Bật/Tắt UI CTRL + U Không có
Xem trang bị TAB / I Xbox icon menu.png
Bản đồ M Xbox icon view.png
Phóng to/thu nhỏ bản đồ Cuộn chuột lên/xuống Xbox icon Trigger left.png / Xbox icon Trigger right.png
Thu phóng bản đồ và lấy vị trí của bạn làm trung tâm Thanh dài (dấu cách) Không có
Đánh dấu vị trí hiện tại Insert Không có
Đặt điểm đánh dấu (bản đồ) Chuột phải Xbox icon Right-Thumbstick click-hold down.png
Xóa điểm đánh dấu (bản đồ) Delete/Chuột phải Xbox icon Y.png
Di chuyển camera ALT + rê chuột Xbox icon Bumper right.png (Giữ phím)
Nhặt vật phẩm nhanh Chuột phải Không có
Cầm lựu đạn sau khi rút chốt R Xbox icon Bumper left.png khi giữ Xbox icon Trigger right.png
Ném lựu đạn tầm thấp Chuột trái hold, Chuột phải then press 'R' Xbox icon Trigger left.png khi giữ Xbox icon Trigger right.png
Dùng skin vũ khí của bạn Đưa con trỏ chuột qua và nhấn: Alt + Chuột trái Không có
Xóa skin vũ khí Đưa con trỏ chuột qua và nhấn: Shift + Alt + Chuột trái Không có

Visual map[edit | edit source]

Visual map of PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS keyboard controls. Click on the image for a clearer view.

Các trang khác[edit | edit source]

Các đường dẫn được dùng trong bài[edit | edit source]