PUBG News:
Radio Message‎s, the amphibious BRDM-2‎‎, Deagle‎ and the Survivor Pass: Aftermath are on live servers.

Boats/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Thuyền
Speedboat dev.jpg


Thuyền là phương tiện đi trên mặt nước trong BATTLEGROUNDS.

Sơ nét[edit | edit source]

Thuyền tạo ra một cách chơi chiến thuật khi nó có thể thay đổi kết quả cuối cùng làm cho bạn đánh qua 2 bên của đối phương hoặc cũng có thể dùng để lấy hòm tiếp tế được thả trên mặt nước.

Danh sách thuyền:[edit | edit source]

Speedboats
Speedboat dev.jpg
Jet Skis
Aquarail.jpeg