PUBG News:
A new weapon the Mosin Nagant, the Vikendi (Season 7) map overhaul and Survivor Pass: Cold Front is on live servers.

Backpacks/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Balô
Backpack lv 2.png


Balô là đồ vật trong Battlegrounds.

Mô tả chung[edit | edit source]

Có 3 loại Balô và chúng được chia thành 3 cấp bậc khác nhau.

Mỗi loại có sức chứa riêng. Balô 3 có sức chứa là 270. Balô 2 có sức chứa là 220 và Balô 1 có sức chứa là 170 .

Các loại balô[edit | edit source]

Image Name Capacity
Icon equipment Back E 01.png Backpack (Level 1) 170
Icon equipment Back F 01.png Backpack (Level 2) 220
Icon equipment Back C 01.png Backpack (Level 3) 270

Navigation[edit | edit source]